Maj 26 2018 09:01:11
PG APRS
kontakt
SP5PY
op. Tomek

tom.sp5py@gmail.compogodynka
polecam
Radiowy Dzień Dziecka 2016
SP5PRF
Konkurs RADAR
Reaktywacja
Konkurs RADAR ogłoszony!!!

Celem Konkursu im. Wacława Laskowskiego SP5JPB “RADAR - Radio dla Radioreaktywacji” jest wyłonienie konstrukcji taniego urządzenia nadawczo-odbiorczego, przeznaczonego dla początkującego krótkofalowca.

Więcej informacji na www.reaktywacja.org.pl

Międzylesie 2016
Reaktywacja
Rozwój Krótkofalarstwa Polskiego- panel roboczy
Reaktywacja
Jednym z efektów dyskusji podczas Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie jesienią 2015 roku był pomysł organizacji spotkania szkoleniowego na początku 2016 roku...
20.02.2016 to data naszego spotkania.
Agenda spotkania:
8.15 zbieramy się na miejscu przy porannej kawie
9.20 - 9.30 powitanie uczestników, omówienie agendy
9.30 - 10.00 Prezentacja Tomek SP5XO Programy ARRL/RSGB. Metodologia szkoleń.
10.00 - 10.30 Prezentacja Paweł SQ5STS Doświadczenia Radioreaktywacji.
10.30 - 11.00 Prezentacja Jurek SP3SLU Programy IARU skierowane do młodych.
11.00 -11.30 Prezentacja Szymon SQ9ZAQ
Wiktor SQ9WTF Hackerspace casestudy
11.30 - 12.00 Prezentacja Marcin SP5XMI Jak propagować krótkofalarstwo w mediach?
12.00 - 12.30 Prezentacja Armand SP3QFE Program ARISS
Prezentacja Tomek SP5CCC ?
12.30-13.30 OBIAD
13,30 - 14.00 warsztaty Prezentacja Paweł SQ5STS i Krzysztof SP9KWI
Warsztaty z Pawłem SQ5STS i członkami szkolnego
radioklubu w Międzylesiu Działalność klubu w Alwerni.
14,00 - 14,30 warsztaty Prezentacja Paweł SQ5STS Krzysztof SP7WME
Warsztaty z Pawłem SQ5STS i członkami szkolnego
radioklubu w Międzylesiu Działalność klubu SP7PGK
14,30 - 15.00 warsztaty Prezentacja Paweł SQ5STS Piotr SP2JMR
Warsztaty z Pawłem SQ5STS i członkami szkolnego
radioklubu w Międzylesiu


Zapraszamy do uczestnictwa, szczegóły na stronie:
http://reaktywacja.org.pl/miedzylesie-2016


SR5RR
SQ5OBU

Wraz z Grzegorzem SP7VLM w dniu dzisiejszym uruchomiliśmy testowo w docelowej lokalizacji przemiennik SR5RR. Antena została zainstalowana około 60m nad poziomem gruntu w południowej części W-wy (KO02me) i powinna swym zasięgiem pokrywać obszar całego miasta. Radiostacja pracuje na częstotliwości 439.275MHz z subtonem 127.3

W najbliższym czasie moga występować przerwy w funkcjonowaniu przemiennika.

Ogromne podziękowania za pomoc w realizacji projektu kieruję do kolegów: SQ5PFF, SQ5PEX, SP5MXW, SP7VLM, SP5RE, SP5NOF i SQ5OVG. TNX, TNX, TNX!!!

Galeria