Kwiecień 04 2020 02:48:47
PG APRS
kontakt
pogodynka
polecam
Raportowanie

Raportowanie

Raport podawany jest podczas łącznosci.  W raporcie podaje sie informację o słyszalności i jakości sygnału korespondenta i składa się z trzech cyfr (RST).

- czytelność (R - Ang. readability)

1 - nieczytelne
2 - czytelne z trudnością, odbierane niektóre słowa
3 - czytelne z poważnymi trudnościami
4 - czytelne z niewielkimi trudnościami
5 - dobrze czytelne

- siła sygnału (S - Ang. signal strength)

1 - bardzo słaby sygnał, z trudnością rozróżniany
2 - bardzo słaby, ale słyszalny sygnał
3 - słaby sygnał
4 - dostatecznie dobry sygnał
5 - dość dobry sygnał
6 - dobry sygnał
7 - średnio dobry sygnał
8 - silny sygnał
9 - bardzo silny sygnał

- ton (T - Ang. tone)

1 - chrapliwy ton prądu zmiennego ok.50 Hz
2 - warczący ton prądu zmiennego ok.100 Hz
3 - warczący ton prądu zmiennego ze śladami tonu muzykalnego
4 - dźwięczny ton prądu zmiennego
5 - ton prądu stałego silnie zmodulowany składową zmienną
6 - ton prądu stałego lekko zmodulowany składową zmienną
7 - ton prądu stałego z lekkim przydźwiękiem
8 - dobry ton prądu stałego
9 - bardzo dobry ton prądu stałego